Meld di interesse på denne sida så kan utleigar og den som er interessert i å leige ta direkte kontakt for avtale. 

Klikk på denne lenkja til facebook for å finne ledig overnattig og melde di interesse.