Det stod mellom Jutullaget og Lendmenn når første og andre plassen i gruppespel skulle offentleggjerast under Meisterkonserten i dag. Tre av fem medlemmer i gruppa Lendmenn var ikkje tilstades på Meisterkonserten, så Steinar Odde er med jutullaget på torader på dette biletet.

Foto: Thomas Westling

Her kan du sjå heile resultatlista frå Landsfestivalen i Gammaldansmusikk