Å vere frivillig inneber at du blir del av eit stort frivillig-fellesskap. Det trengst fleire hundre hender i arbeid for å få festivalen i hamn! Kan DU tenkje deg å bidra? På denne sida vil du etterkvart finne informasjon om korleis du kan melde deg som frivillig.