Kappleik er den vanlege nemninga på ei tevling innanfor norsk folkemusikk og dans. Kappleikane fungerer som møteplass, vurderingsarena og utvekslingsarena for spelemenn, dansarar og andre folkemusikarar.

Her kan du lese reglementet som gjeld for både Landsfestivalen i gamaldansmusikk og Landskappleiken.

Her kan du lese meir om kva FolkOrg er og kva organisasjonen arbeider for

 

Oppdal spell- og dansarlag    Foto Thomas Westling_700x467.jpg

Oppdal spell- og dansarlag Foto: Thomas Westling