Meld deg som friviljug og ta del i festivalen frå innsida!

Dersom du jobbar 12 timar eller fleire får du gjennomgangsbillett til heile festivalen,
invitasjon til dugnadsball, tskjorte og mange artige og trivelege timar som frivillig!
 
Dersom du jobbar færre enn 12 timar får du t-skjorte og inngangsbillett den dagen du har vakt.


Her kan du registrere deg som friviljug og ønskje deg arbeidsoppgåver for Landsfestivalen 2018

skjaak_lf_frivillige.jpg
Bilete er frå Hausttakk i Bismo, der vi var tilstades så folk kunne melde seg som friviljuge.
Foto: Randi Rust