Meld deg som friviljug og ta del i festivalen frå innsida!

Det er spanande og sosialt å være friviljug på Landsfestivalen - bli med på laget du og!

Her kan du registrere deg som friviljug og ønskje deg arbeidsoppgåver for Landsfestivalen 2018

skjaak_lf_frivillige.jpg
Bilete er frå Hausttakk i Bismo, der vi var tilstades så folk kunne melde seg som friviljuge.
Foto: Randi Rust