Førebels tevlingsplan

Her kan du laste ned PDF-fil av tevlingsplanen.

Merk: Planen er med atterhald om endringar. Tidene på tevlingsplanen vil bli endra etter at påmeldingstida er over.

Her kan du lese om påmeldingstida og deltakaravgifta for Landsfestivalen i gammaldansmusikk 2019.