INFORMASJON OM BILLETTAR

Deltakarbillett gjeld som gjennomgangsbillett.
Meisterkonserten er inkludert i gjennomgangsbilletten.

Gjennomgang- og dagsbillettar vil verta selde på festivalkontoret. Desse vil det vera ubegrensa av, og difor ikkje førehandssal.

For konsertane er det eigne billettar, sjå lenger ned på sida.
Billettar for desse konsertane kan du kjøpa her!
For dei med gjennomgangsbillett vil ein kunne kjøpe plassbillett konserten "Dei syngjande" 

 

DAG- OG GJENNOMGANGSBILLETTAR

Gjennomgangsbillett onsdag - søndag
Vaksen: 950 kr
Vaksen - medlem i FolkOrg: 850 kr
Under 18 år: 300 kr
Under 18 år - medlem i Folkorg: 250 kr

Gjennomgangsbillett fredag - søndag
Vaksen: 750 kr
Vaksen - medlem i FolkOrg: 600 kr
Under 18 år: 300 kr
​Under 18 år - medlem i Folkorg: 250 kr

Dagsbillettar
Dagsbillettane gjeld både dagtid og kveldstid
Onsdag: 250 kr
Torsdag: 250 kr
Fredag: 250 kr
Laurdag: 250 kr
Sundag (Meisterkonsert): 200 kr

 

KONSERTBILLETTAR

Kvedarkonsert "Dei syngjande"
Vaksne: 250 kr
Under 18 år: 150 kr
Plassbillett med festivalpass: 50 kr

Opningskonserten "Blomen"
Vaksne: 350 kr
Under 18 år: Inkludert i festivalpass
Dans etter kl 22: 250 kr

Fjordkonsertar med M/S Lindenes
Vaksne: 300 kr
Under 18 år: 150 kr

 

Alle arrangement for born er gratis
Me aksepterer følgjekort 

Informasjon om deltaking i tevlingar på Landsfestivalen finn du her

Dersom du ynskjer å melde deg inn i FolkOrg før du kjøper deg billett, kan du gjere det her, eller på festivalkontoret