Billett til tevling og dans får du kjøpt på stemnekontoret i Førdehuset. 

Born under 15 år går gratis på alle tevlingar og dansearrangement. 

Alle deltakarar i tevling på Landsfestivalen får deltakarbillett som gjeld som gjennomgangbillett onsdag-søndag.


Gjennomgangsbillett onsdag - søndag (inkl. meisterkonsert)

Vaksen kr 1 100,-

Vaksen, medlem i FolkOrg kr 900,-

Ungdom (15-17 år) kr 400,-

Ungdom (15-17 år), medlem i FolkOrg 350 kr


Gjennomgangsbillett fredag-søndag (inkl. meisterkonsert)

Vaksen kr 900,-

Vaksen, medlem i FolkOrg kr 700,-

Ungdom (15-17 år) kr 400,-

Ungdom (15-17 år), medlem i FolkOrg kr 350,-


Dagsbillett torsdag, fredag, laurdag

kr 300,- per stk (uavhengig av medlemsstatus eller alder)

Gjennomgangsbillettar og dagsbillettar vert kun selde på Førdehuset. 


Billettar til kulturprogrammet

Opningskonsert kr 200,-

Nikolai Astrup og musikken kr 300,- (buss t/r inkl. i billett)

Folkemusikken og forteljingane - Anders Viken kr 200,-

Sigrid Moldestad kr 350,-

Folkemusikken og forteljingane - Kjelstad, Reed og Paulen kr 200,-

Meisterkonsert (dersom ikkje gjennomgangsbillett) kr 250,-

NB! Alle born under 15 år får halv pris på billettar til kulturprogrammet.

Her kan du kjøpe billettar til kulturprogrammet på Landsfestivalen 2023