Vi har no sett opp dansespel-oversikt for Landsfestivalen i Førde, den finn du her. 

Dersom du har spørsmål kan du gjerne ta kontakt.

Ansvarleg for dansespel 2023
Knut M. Sandal
knut@landsfestivalen.no
Tlf: 916 13 291