Programmet for landsfestivalen byrjar å ta form, her kan du sjå førebels programoversikt! Me tek atterhald om at endringar kan kome. Tevlingsplanen vil verta justert etter at påmeldingstida er over.

Nærare omtale av konsertar og anna program vil koma etterkvart. Informasjon om når og kvar billettar vert lagt ut kjem samstundes

Program.jpgTevlingsplan og kulturprogram - oppdatert pr. 11.5.2019.pdf