Etter lagspel, lagdans og gruppespel vert alle lag og grupper fotografert bak hallen. 
 

Dersom du ønskjer deg eit nytt portrett-bilete eller lagbilde kan du gjerne stikke innom dei for å få teke bilete sjølv om du ikkje har delteke på tevling.