Akkrediteringen gjev deg fri inngang til alle tevlingar utan at du må reservere plass.
Når det gjeld konsertane må du reservere deg plass i forkant, dette gjer du når du hentar akkrediteringsbeviset.

Akkrediteringsbeviset er personleg og kan ikkje brukast av andre enn mottakar.


Landsfestivalen i gammaldansmusikk 2017

PRESSEBILETE FRÅ LANDSFESTIVALEN 2017 FINN DU PÅ FOLKORG SIN FLICKR-KONTO