Å vere frivillig inneber at du blir del av eit stort frivillig-fellesskap. Det trengst fleire hundre hender i arbeid for å få festivalen i hamn!
Vaktene på Landsfestivalen er på minimum 4 timar, men dei kan være lengere ettersom kva oppgåver det er snakk om.
Dersom du jobbar færre enn 12 timar får du t-skjorte og inngangsbillett den dagen du har vakt.

Dersom du jobbar 12 timar eller fleire får du:
- T-skjorte
- Gjennomgangsbillett til heile Landsfestivalen
- Invitasjon til dugnadsball utpå hausten
 

Dersom du har spørsmål kring det å være frivillig kan du sende ein epost til:

Siv Jorunn Welve
sivjorunn@landsfestivalen.no
Tlf: 415 24 571