Møre og Romsdal Folkemusikklag fekk i 2020 tildelt Landsfestivalen for 2024. Landsfestivalen var planlagt å finne stad på Åndalsnes. Sidan då har det skjedd endringar som gjer at folkemusikklaget no har bytt arrangørstad til Vestnes. 

Dette er fyrste gongen Landsfestivalen blir arrangert i Vestnes. Førre gong Landsfestivalen i gammaldansmusikk vart arrangert i Møre og Romsdal var i Ålesund i 1998, og førre Landskappleik var i Molde i 1966. 

Datoene for Landsfestivalen er 31.juli – 4.august 2024.

Velkommen til Vestnes!