Ordninga vil gjere det lettare for alle som bur på vestsida av Sørfjorden, å koma på Landsfestivalen utan å ta med seg bil til Kinsarvik. Det gjer det også enklare for folk på vestsida av fjorden å delta som frivillige under festivalen. Landsfestivalen er er avhengig av mange frivillige, og me treng endå fleire hender! Ta gjerne kontakt om det er noko du lurar på, her eller på Facebook.

kinsarvik-0037cc-hm ferje.jpg