Dersom du ønskjer å bu i telt og ikkje ønskjer å betale for ein vongplass/bubilplass er det mogleg å bestille eigen teltplass på Førde gjestehus og camping. Dei har fine teltplassar ved elva. 
Du kan bestille overnatting på nettsida deira.
Campingplassen har mange alternativ til overnatting inkludert eiga teltplass.

Førde Gjestehus og Camping
Overnatting på Førde Gjestehus og Camping
Kronborgvegen 44 
6813 Førde 
Telefon: 468 06 000 
E-post: post@fordecamping.com
https://fordecamping.com/