Førde Pensjonat AS 
Her er meir informasjon om Førde pensjonat
Halbrendslia 14 
6800 Førde 
Tel: 57821164 / Mobil: 906 32 263
E-post: Førde Pensjonat hillers@online.no
https://fordepensjonat.no/
 

Førde Gjestehus og Camping
Her er meir informasjon om Førde gjestehus og camping
Kronborgvegen 44 
6813 Førde 
Telefon: 468 06 000 
E-post: post@fordecamping.com
https://fordecamping.com/ 
 

Sunnfjord folkehøgskule
Her er meir informasjon om folkehøgskulen
E-post: internat@sunnfjord.fhs.no 
Telefon: 90619770 
 

Scandic Sunnfjord hotel 
Her er festival-prisar med bestillingskode
Telefon : +47 57834000
E-post sunnfjord@scandichotels.com
nettside til Sunnfjord hotel


Thon Hotel Førde 
Her er festival-prisar med bestillingskode
Telefon: 578 28 110
E-post: forde@olavthon.no
 

Privat overnatting
Dersom du ønskjer å leige ut bustad til festivalfolket, eller ønskjer å leige privat kan du leggje ut informasjon om det i denne gruppa her på facebook: https://www.facebook.com/groups/749082243062019

Festivalcamping
Det vert festivalcamping med 10-15 min gangavstand til festivalområdet.
Informasjon kjem!

Klasseromsovernatting
Det vert moglegheit til å overnatte i klasserom, det er nærmast vegg i vegg med festivalområdet.
Informasjon kjem!