Overnatting på skule, i campingvogn/bubil eller telt
Festivalcampingen og skulane er administrert av arrangørane. Her vil det bli opna for booking i januar.

Privat overnatting
Vågå har gode tradisjonar med at bygdafolk tek i mot festivaldeltakarar.
Denne gongen har vi ei eige Facebook-side der ledige husvære blir lagt ut, og dei som ynskjer ein plass å bu kan leggje inn førespurnad.
https://www.facebook.com/groups/3122573744456256

Oversikt over andre plassar du kan overnatte finn du her:
https://www.nasjonalparkriket.no/vaga

 

 

Geir Inge Stadeløkken

Økonomi og overnatting
E-post: geir@landsfestivalen.no
Tlf: +47 916 09 109