Det vert gradert tevlingsavgifta, samt ein reduksjon i tevlingsavgifta ved fleire deltakingar.
Endeleg påmeldingsfrist er 9. juli.
Ein melder seg på som deltakar via: https://tevling.folkorg.no


Tevlingsavgift 24. mai – 20. juni

Senior:
300 kr for første påmelding
200 kr for andre påmelding
0 kr per påmelding vidare

Junior:
150 kr for første påmelding
50 kr for andre påmelding
0 kr per påmelding vidare
 

Tevlingsavgift 21. juni – 9. juli

Senior:
400 kr for første påmelding
300 kr for andre påmelding
0 kr per påmelding vidare

Junior:
250 kr for første påmelding
150 kr for andre påmelding
0 kr per påmelding vidare

Ein melder seg på som deltakar via: https://tevling.folkorg.no

All tevlingsavgift går til lokal arrangør.

Alle som deltek på Landsfestivalen i gammaldansmusikk må vere medlemmer i FolkOrg. Dette kostar 290 kr for vaksne, og 100 kr for born.

Les meir her: https://folkorg.no/meld-deg-inn-i-folkorg/

 

05-3 Lystringen foto Audun Stokke Hole.jpg
Lystringen i lagdans senior på Landsfestivalen i gammaldansmusikk 2018.
Foto: Audun Stokke Hole