Nytt album med Madam Jam - Van danse

Fredag 4. august 
Kl 23.30
Idrettshallen - Førdehuset

Madam Jam er et møte mellom sju folkemusikere fra Innlandet som utforsker nye instrumenteringer i den norske tradisjonsmusikken. Kombinasjonen av banjo, gitarer, el-gitar, bratsj, torader, trekkspill og kontrabass er uvanlig i norsk sammenheng og kan kanskje minne om amerikansk bluegrass eller irsk folkemusikk. Komposisjonene til Steinar Odde, Øyvind Sandum og Pål Bratås har klare referanser til norsk runddansmusikk, men utfordrer samtidig tradisjonelle elementer som rytmikk og harmonikk. 

The group Madam Jam consists of seven folk musicians from Norway who explore new instrumentations in Norwegian traditional music. The combination of banjo, guitars, fiddle, diatonic accordion, and double bass is unusual in Norwegian context and may remind one of American bluegrass or Irish folk music. The tunes, composed by Steinar Odde, Øyvind Sandum and Pål Bratås, have clear references to Norwegian “gammaldans”, but at the same time challenges traditional elements such as rhythm and harmonics.  

Møt opp og få med deg plateslepp med dansemuligheter
inkludert i gjennomgangsbilletten/deltakerbilletten.