Våren 2019 kjem det informasjon her om korleis du går fram for å søkje om presseakkreditering for Landsfestivalen 2019.