Treng du presse- og/eller fotoakkreditering til Landsfestivalen i Førde?

Merk at det ikkje er anledning til å få presse/foto-akkreditering dersom du ønskjer å filme og ta bilete til eige bruk. 
Merk og at FolkOrg/Landsfestivalen kun har bedt utøvarane om tillatelse til å publisere bilete og film i eigne kanalar og gje tilgang til foto- og filmmateriale til presse. Alle andre må sjølve be om godkjenning for å publisere film/bilete av enkeltpersonar etter Norsk lovverk. 
 
Vi opnar for registrering av presseakkreditering våren/sommaren 2023. 


For spørsmål ta gjerne kontakt

Liv Annette Nygjerdet
Informasjonsrådgjevar i FolkOrg
Tlf: 93 41 93 82
E-post: livannette@folkorg.no