Vi set opp skytteltrafikk i tre ruter under Landsfestivalen

Førdehuset - Folkehøgskulen/Solvang - Førdehuset

Førdehuset - Førde camping - Førdehuset

Førdehuset - Festivalcampingen - Førdehuset

Kr 20,- per tur
Vipps til 139085

Onsdag
Frå kl 18.00 i rute til matteltet stenger

Torsdag - laurdag
Frå kl 09.00 - til matteltet stenger

Sundag
Frå kl 10.00 - til matteltet stenger 
(det går ikkje bil mellom 12.00 - og ca 14.30 på sundag)
 

Du må møte opp på anvist plass for skyttelbil, sjå etter egne skilt. 
Hugs at det kan vere kø, du må sjølv passe tida ;)