Vi set pris på at du ønskjer å kome til Landsfestivalen. Det må søkjast om akkreditering per person, ikkje for til dømes ei avis. Dersom du ikkje kan koma, men ønskjer resultat og informasjon tilsendt, kan du sende ein e-post til info@folkorg.no