Tusen takk til alle som har meldt seg på til tevling, de er like viktige om de er påmeldt ein gong eller ti gonger. Utan deltakarar vert det ikkje tevling. 

Her kan ein sjå startlistene for Landsfestivalen 2022

Men utan publikum vert det ikkje like stas å delta i tevlingane, så vi vonar mange vil delta som publikum også i år, programmet er rikhalding! 

Her kan ein sjå programmet for Landsfestivalen 2022