Startlistene klare! 
Startrekkefølga er trekt, men vi har fløtt nokre deltakingar der vi har sett at det kolliderer.