Her kan du sjå tevlingsplanen:

Tevlingsplan LF Førde 2023.pdf

Tevlingane vil starte onsdag 2.august, med klassa Solo fele/hardingfele sr.

Super-Junior
Klassa Super-Junior vart prøvd ut på Landsfestivalen for fyrste gong i Vågå i 2022, der deltakarar i durspel, andre instrument og fele/hardingfele tevlar i same klasse. Då var det god deltaking med 15 deltakarar, og det vart gjennomført finalespel. FolkOrg vil halde fram med denne ordninga på Landsfestivalen i Førde, og vonar at like mange juniorar vil melde seg på i år også.

Merk: Planen er med atterhald om endringar. Tidene på tevlingsplanen vil bli endra etter at påmeldingstida er over.

Her kan du lese tevlingsreglementet for Landsfestivalen i gammaldansmusikk.

For spørsmål kring tevlingsplanen, kontakt tevlingsansvarleg.

Sigmund Eikås
Tevlingsansvarleg
E-post: sigmund@landsfestivalen.no