Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Runhild Heggem

Endringar i tevlingsreglementet for Landsfestivalen

I etterkant av Landsfestivalen i gammaldansmusikk 2017 i Oppdal, blei det ein del diskusjonar i ulike medium, og FolkOrg oppmoda om å sende eventuelle synspunkt til styret. Styret fekk innspel som galdt begge arrangementa, og har drøfta desse på fleire styremøte hausten 2017. På første styremøte i 2018 blei det vedteke fleire endringar i tevlingsreglementet for både Landskappleiken og Landsfestivalen.