Vi vonar mange vil vere med å spele til dans på Landsfestivalen i Førde! 

Fyll inn skjema under for å registrere lag, grupper og solistar til dansespel.

Etter innsendt skjema får den som står som kontaktperson ein e-post med stadfesting av påmeldinga; får ein ikkje ein slik e-post, må de ta kontakt for å sikre at påmeldinga har kome gjennom. 

Vi skal gjere alt vi kan for at de skal få spele etter det som de har sett opp i skjemaet. Det kan hende vi må justere noko, men vi sender dykk speletider før festivalen.

Dersom du har spørsmål kan du gjerne ta kontakt.

Ansvarleg for dansespel
Knut M. Sandal
Ansvarleg for dansespel LF 2023
knut@landsfestivalen.no
Tlf: 916 13 291


NB! Merk at alle felt merka med * må fyllast ut for at påmeldinga skal gå gjennom.