No er det klart for påmelding til dansespel!

Fyll inn skjema under for å registrera lag, grupper og solistar.

Du får ein e-post med stadfesting av at du har sendt inn påmeldinga; får du ikkje ein slik e-post, må du ta kontakt for å sikra di påmelding.

 

Dersom du har spørsmål kan du gjerne ta kontakt.

Ansvarleg for dansespel
Alexander Røynstrand
roynstrand@hotmail.com
Tlf: 906 26 084
 

NB! Merk at alle felt merka med * må fyllast ut for at påmeldinga skal gå gjennom.