Det trengst fleire hundre hjelparar i arbeid for å få festivalen i hamn! 

Dersom du ønskjer å vere frivillig no så ta direkte kontakt med Nils som er ansvarleg for dei frivillige. 

Dette får du som er frivillig på Landsfestivalen i Førde: 
T-skjorte og 1 matbillett per vakt 
1 vakt gjev valfri dagsbillett
2 vakter eller meir gjev gjennomgangsbillett til festivalen og meisterkonserten (unntaket er konsertar under arrangementet) 
Vi inviterar til fest for alle som deltek som frivillig etter festivalen! 
I tillegg til alt dette får du fine og innhaldsrike dagar på festival i Førde!

Dersom du kunne tenkje deg å vera frivillig så register deg i skjemaet som du finn under her!

Kontakt:
Nils Helgheim 
E-post: nils@landsfestivalen.no 
Tlf: 913 09 801