Det trengst fleire hundre hender i arbeid for å få festivalen i hamn! Kan DU tenkje deg å bidra?


Dette får du som er fiviljug på Landsfestivalen i Vågå:
T-skjorte
Invitasjon til dugnadsfest
1 matbillett per vakt
2 vakter eller meir gjev gjennomgangsbillett til festivalen og meisterkonsert (unntaket er konserter under arrangementet
1 vakt gjev valfri dagsbillett
...og innhaldsrike dagar på festival i Vågå!

Dersom du kunne tenkje deg å væra friviljug så høyr med Heidi om det fortsatt er behov for arbeidshjelp. 

KONTAKTPERSON:

Heidi Strømstad

Friviljuge og ordensvakter
E-post: heidi@landsfestivalen.no
Tlf: +47 905 97 037