Privat overnatting i Førde

Mange ønskjer å leige private bustadar, hytter eller til og med campingvonger i forbindelse med Landsfestivalen. 
Vi har ei eiga Facebook-gruppe der ledige husvære blir lagt ut, og dei som ynskjer ein plass å bu kan leggje inn førespurnad.

Denne facebookgruppa finn du her: 
https://www.facebook.com/groups/749082243062019