Privat overnatting i Vestnes

Mange ønskjer å leige private bustadar, hytter eller til og med campingvonger i forbindelse med Landsfestivalen. Vi har ei eiga Facebook-gruppe der ledige husvære blir lagt ut, og dei som ynskjer ein plass å bu kan leggje inn førespurnad.

Denne facebookgruppa finn du her: 
Privat overnatting - Landsfestivalen 2024 i Vestnes | Facebook