Privat overnatting
Vågå har gode tradisjonar med at bygdafolk tek i mot festivaldeltakarar.
Denne gongen har vi ei eige Facebook-side der ledige husvære blir lagt ut, og dei som ynskjer ein plass å bu kan leggje inn førespurnad.
https://www.facebook.com/groups/3122573744456256