FolkOrg eig nettsida www.landsfestivalen.no og har ansvaret for det tekniske kring nettsida og dei løysningane som er knytt til sida. FolkOrg tek ditt personvern på alvor, og er forplikta til å behandle personopplysningar på ein forsvarleg måte.