Laurdag 3.august 
Kl 17.00
Myra kulturbygg

Historier og perler frå gammaldansens historie

Ved Viggo Valle, Arild Hoksnes, Odd Arne Halaas, Ronny Kjøsen og Thomas Lomundal

Gammaldansmusikken har vore ein del av norsk musikk i minst 225 år. I denne konserten presenterer vi historier og musikk frå denne lange historia – gammaldansens historie og dei pussige, artige og kjære historiene som høyrer til. Ved Arild Hoksnes, Viggo Valle, Odd Arne Halaas, Ronny Kjøsen og Thomas Lomundal.

 
NB! Myra kulturbygg har begrensa antall plassar, så her må ein vere kjapp med å kjøpe billett.

Billettprisar
Vaksen kr 200.-
Born under 15 år kr 100.-

Tysdag 2024-06-18