Under Landsfestivalen vert det dans på fleire golv, og det vert moglegheit til å svinge seg både på dagtid og kveldstid, difor treng vi mange til å spele til dans! 

Me ønskjer å legge opp til ei variert dansespelliste og håpar at enkeltpersonar, lag og grupper frå heile landet melder seg på til dansespel!

Det vert også miljøspeling i Vestnes Sentrum og på ferga mellom Molde og Vestnes, meld deg også gjerne på dette og! 

Ta kontakt om du har spørsmål

Kontaktperson for dansespel og miljøspel:
Vegard Hansen
E-post: dansespel2024@landsfestivalen.no 
Tlf: +47 47 24 59 04


Du får ein e-post med stadfesting av at du har sendt inn påmeldinga; får du ikkje ein slik e-post, må du ta kontakt for å sikra di påmelding.

Meld deg på ved å sende inn skjemaet under. 

NB! Merk at alle felt merka med * må fyllast ut for at påmeldinga skal gå gjennom.